While most of the habitants of an industrial trailerpark only escape their reality though their dreams, one of them managed to disappear for good. Who and what does he leave behind?

Terwijl de meeste bewoners van een industrieel woonwagenkamp alleen in hun dromen durfen te ontsnappen aan hun realiteit, is het één inwoner toch gelukt om voorgoed te verdwijnen. Wat en wie laat hij achter?

Regie: Isabel Lamberti
Productie: Julia Rombout
Camera: Fernando Sebastian Barrientos Urrutia
Sound Design: Rosanne Blokker
Montage: Emiel Nuninga